Emnebank

Emnebanken er basis for udvælgelse af kandidater, der matcher kundens jobprofil til interim job eller fastansættelse, i Danmark eller i udlandet

Kandidatliste
Basissøgning i emnebanken giver umiddelbart overblik over potentielle kandidaters erhvervs- og brancheerfaring, sprogkundskaber, uddannelse og tidligere ansættelser – hvor, hvor længe og med hvilken charge

Erhvervserfaring
Senior Service Search & Selections emnebank indeholder kandidater med erfaring i generel ledelse, produktionsledelse og teknisk ledelse, konstruktion og produktudvikling, økonomi og regnskab, organisationsudvikling og personaleledelse, indkøb, logistik, kvalitetsstyring, IT, salg, marketing og reklame, projektarbejde og projektstyring, strategisk planlægning og turn arounds, national og international forhandling, bestyrelsesarbejde og undervisning

Brancheerfaring
I emnebanken er stort set alle brancher repræsenteret

Geografisk erfaring
Mange kandidater har været udstationeret eller har haft forretningsmæssigt ansvar for aktiviteter i udlandet

Sprogkundskaber og uddannelse
Emnebanken giver naturligvis også svar på hvilke sprog, kandidaterne taler, læser og skriver, og hvilke uddannelser kandidaterne har

Interview
Da Senior Service Search & Selection har interviewet alle kandidater, som er optaget i emnebanken, er det dette personlige kendskab til den enkelte kandidat, der er afgørende for, hvilke kandidater der præsenteres for opdragsgiveren i den enkelte sag

Hvem kan optages i emnebanken?
Før optagelse i vores emnebank sker der en udvælgelse, som er baseret på ansøgernes faglige kvalifikationer samt på et personligt interview. Dette møde med hver enkelt giver os et overblik - ikke kun over de faglige kvalifikationer, men også de menneskelige - en dimension, som udnyttes i kombination med konkret søgning på basiskriterierne erfaring, branche, geografi, sprog, uddannelse og ansættelser. Ikke alle kan optages i emnebanken

Tilbage